Elektronkus ügyintézés link

Dorogháza község Önkormányzat

P o l g á r m e s t e r é t ő l

3153 Dorogháza, Malom út 24. Tel.: 32/368-172

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. alapján

 

2019. november 26-án (kedd) 1700 órai kezdettel

 

testületi ülést hívok össze, melyre tisztelettel meghívom.

 Az ülés helye: Művelődési Ház  Dorogháza, Malom út 24.

 

Javasolt napirendi pontok:

    Közmeghallgatás

 

    Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

 

    Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önkormányzatok és intézmények 2020. évi belső ellenőrzési munkaterve

Előterjesztő: Damkó Lilla jegyző, Győriné Új Mára

 

    SZMSZ felülvizsgálata

Előterjesztő: Damkó Lilla jegyző

 

    Fogászati ellátás biztosítása

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

 

    Általános iskolai felvételi körzethatár meghatározása

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

 

    Egyebek

 

8) Zárt ülés keretében:

- Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálása

 

 

A képviselő-testület ülése nyilvános !

 

Dorogháza, 2019. november 20.

 

                                                                                         Tisztelettel:        

 

                                                                                                                                                                 Kővári Lászlóné

                                                                                                                                                                  polgármester